Rekrytering till Insparken 2019; generaler och lekledare

JA! DET ÄR DEN TIDEN PÅ ÅRET OCH OJ VAD VI HAR LÄNGTAT! 
Vill du vara en del av ett härligt gäng och återuppleva tiden från insparken, och även ha chansen att påverka denna grymt roliga vecka?!
Nu kommer chansen för dig att söka till general eller lekledare inför Insparken 2019!

Sista ansökningsdag är fredag den 8e februari!
Du ansöker genom att maila valberedningen@cefyrekon.se med:
– ditt namn
– klass
– årskurs
– kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
– Om det är General eller Lekledare du söker

• Generalerna har ansvar för självaste projektet insparken! Generalerna har hela veckan i sina händer, och har möjligheten att bestämma hur den ska se ut! Vilken power! 
Deras uppgifter är att organisera och arbeta med det administrativa, logistiken samt rekrytering av faddrar. Uppgifterna är många och ansvaret stort men även fruktansvärt roligt och lärorikt!

• Lekledare är ansiktet utåt. De ska ansvara och planerar alla aktiviteter och tävlingar! Detta inkluderar även allt material som kan behövas för dessa aktiviteter. Är du kreativ och älskar att leka och ha roligt? Då är lekledare som gjort för dig! Detta är ett fantastiskt tillfälle att engagera sig under studietiden. Det är också meriterande på ditt CV men framförallt SÅ roligt. Du får nya vänner, erfarenheter och lärdomar men även tillfället att utveckla dina nuvarande färdigheter och utmana dina ledarkunskaper. Det viktigaste av allt, du är med och skapar den bästa veckan på hela året! Sista ansökningsdag är fredagen den 8/2, SÖK!!

YES! IT`S THAT TIME OF THE YEAR AGAIN!
Do you want to be part of a wonderful team and relive the time from your own kick off, and also have the chance to influence this awesome week?!

Now is the chance for you to apply to become a ”General” or ”Lekledare” for the 2019 Kick off!

The closing date is February 8th!
You apply by mailing valberedningen@cefyrekon.se including:
– your name
– class
– grade
– contact details (email address and telephone number)
– If it’s ”General” or ”Lekledare” you are applying for

• The ”General” will be responsible for the project itself! They have the whole week in their hands and have the ability to decide how it should look! What a power! Their tasks are to organize and work with the administrative as well as the recruitment of mentors. The information is numerous and with lots of responsibility but also amazingly fun and instructive!

• The ”Lekledare” will be responsible and plan all activities and competitions! This also includes organization of all the material that may be needed for these activities. Are you creative and love to play and have fun? Then this is perfect for you!

This is a great opportunity to engage during study time. It is also meritorious on your resume but above all it’s SO much fun. You get new friends, experiences and also the opportunity to develop your current skills and challenge your management skills. Most importantly, you are in the process of creating the best week of the year! Application deadline is Friday 8/2, APPLY !!


Kommentera

Copyright Grafix Studio webbdesign 2013