Offentliga dokument

Stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument. Det är själva grunden för verksamheten, utan dessa kan en förening inte registreras. Den sittande styrelsen kan inte uppdatera stadgarna utan att rösta igenom förslagen under årsmöten. Då kan även medlemmarna påverka stadgarna genom att framföra motioner.

Likbehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan beskriver våra mål och åtgärder kring diskriminering och trakassering.

Känner du att du blivit av någon form diskriminerad eller trakasserad av Cefyrekons events eller representanter så ta kontakt med sittande ordförande. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Kontakt

Cefyrekon
Elmetorpsvägen 15
Hus 13, våning 2
291 88 Kristianstad

Copyright Grafix Studio webbdesign 2013