Utskotten

Presidiet:

Klicka här för en liten kort presentation om vad Presidiet gör (från styrelsen 2016)

Skattmästeriet (Skatt):
Utskottet tillhandahåller föreningens ekonomi. Skattmästarna tillgodoser att Cefyrekon har tillräckliga likvida medel för potentiella framtida evenemang samt oförväntade utgifter. Skatteutskottet har till uppgift att bokföra, fakturera, betala föreningens utgifter samt övervaka den ekonomiska situationen inom föreningen för att kunna presentera en så detaljerad ekonomisk översikt som möjligt.

Klicka här för en liten kort presentation om hur skattmästeriets vardag ser ut (från styrelsen 2016).

Näringslivsutskottet (NU):
Näringslivsutskottet bedriver en av de viktigaste rollerna inom Cefyrekon. Utskottet har som uppgift till att etablera ett nära samarbete med föreningens sponsorer samt potentiella företag med intresse för Cefyrekon. Näringslivsutskottets arbete skapar ett intresse hos företagen som gynnar föreningens medlemmar. Utskottet arbetar genom kontakter från näringsliv, företagsmässor samt föreläsningar av framgångsrika företag för att kunna erbjuda bredare karriärmöjligheter för både studenter inom och utanför Cefyrekon.

Klicka här för en liten kort presentation om vad näringslivsutskottet gör (från styrelsen 2016)

Marknadsföringsutskottet (MU):
Utskottet har som sin huvudsakliga uppgift att bedriva en marknadsföring som understödjer föreningens mål och event. MU arbetar ständigt för ett ökad inflytande av Cefyrekon både inom- och utanför Högskolan Kristianstad. Målet är att genom välplanerade samt ett genomskjutande koordination med övriga utskott få ett högre engagemang i föreningen. Inom Marknadsutskottet liksom de övriga utskotten handlar det mycket om kreativitet. MU har ett närgående samarbete med de övriga utskotten där kommunikation och ömsesidig förståelse spelar en viktig roll.

Klicka här för en liten kort presentation om vad MU-utskottet sysslar med (från styrelsen 2016).

Chefsredaktör – Ceforum:

Klicka här för en liten kort presentation om vad chefsredaktören sysslar med (från styrelsen 2016).

Sociala utskottet (SU):
Utskottet arrangerar sociala aktiviteter i medlemmarnas intressen. SU har i vissa fall ett specifikt ansvar att genomföra evenemang som återkommer årligen vilket är ett krav av Cefyrekon. Dess roll inom utskottet är att främja studenternas sociala hälsa samt anordna event som närmast ligger i studenternas intresse. Via samarbete med somliga av de övriga utskotten inom Cefyrekon genererar SU kreativa evenemang som alltid uppskattas av föreningsmedlemmarna.

Klicka här för en liten kort presentation från sociala utskottet 2016.

Ekonomutskottet (EU):
Utskottet arbetar för att främja ekonomstudenternas framtida intressen genom resursdagar och andra aktiviteter tillsammans med näringslivet. EU ansvarar också för att anordna vissa årliga aktiviteter så som deltävlingen för SM i Ekonomi. Sedan 2016 anordnar EU-utskottet även nätverkskvällar i samarbete med HKR Innovation.

Klicka här för en liten kort presentation om vad ekonomutskottet gör (från styrelsen 2016).

Personalvetarutskottet (PU):
Utskottet arbetar för att främja personalvetarstudenternas framtida intressen genom resursdagar och andra aktiviteter tillsammans med näringslivet. PU ansvarar också för att anordna vissa årliga aktiviteter så som PA-dagen.

Klicka här för en liten kort presentation om vad personalvetarutskottet gör (från styrelsen 2016)

Copyright Grafix Studio webbdesign 2013