Projektgrupper

Nedanstående projektgrupper är planerade för 2017. Cefyrekon kommer att gå ut med mer information gällande rekrytering till varje projektgrupp när det blir aktuellt.

Insparksgruppen – Projektgrupp för att sparka in de nya ettorna i HKR. Platser som ska tillsättas är generaler, lekledare m.m. Insparksgruppen tillsätts i Februari och förberedelser pågår fram till insparksdagen som brukar vara 1 vecka innan starten på föreläsningar. Observera: alkohol kan förekomma!

Detta krävs utav dig om du vill gå med i Insparksgruppen.

  • hög social kompetens
  • Arbete under sommarlovet
  • Stort engagemang
  • Våga bjuda på dig själv

 

SM i Ekonomi – Cefyrekon håller i en deltävling här i Kristianstad som senare avslutas i en final någonstans i Sverige tillsammans med andra deltagande skolor. Kraven på att du ska få gå med i denna projektgruppen är inte så höga då du i princip endast ska vara duktig på att planera och utföra planeringarna. Mer info kan du läsa om här.

 

Arbetsmarknadsdagar – Under året kommer Cefyrekon anordna fyra arbetsmarknadsdagar: Bank- och finansdagen, Redovisning- och revisionsdagen, internationellt företagande- och marknadsföringsdagen och personal- och arbetslivsdagen. Alla dessa dagar har som syfte att främja kontakter mellan näringslivet och studenter på Kristianstads Högskola. Det innebär att företagen som närvarar vid arbetsmarknadsdagarna är av relevans för studenter som läser både ekonomi och personalvetare.

Nedan följer en kort beskrivning om vad varje ansvarsområde och roll innebär.

  • Projektledare: Den person som har det primära ansvaret och de största befogenheterna att fatta beslut om eventet. Ska leda projektet framåt tillsammans med sin projektgrupp och se till så att allt logistiskt flyter på.
  • Näringslivsansvarig: Den person som har den externa kontakten med företag och andra samarbetspartners för dagen. Näringslivsansvarige är även den som knyter kontakt med eventuella gästföreläsare och fortlöpande håller koll på eventets mail.
  • Sponsringsansvarig: Den person som har den externa kontakten med företag med fokus att hitta sponsorer och samarbetspartners till dagen.

 

Dam- och herrmiddag – En projektgrupp till spexen kommer kunna sökas till inför eventen och anmälning kommer ske på förfrågan av Cefyrekon. Spexet brukar innebära: dans, sång och ibland servitörer eller servitriser beroende på lokal.

Kontakt

Cefyrekon
Elmetorpsvägen 15
Hus 13, våning 2
291 88 Kristianstad

Copyright Grafix Studio webbdesign 2013