Insparksveckan

Insparksveckan är en vecka fylld av aktiviteter för årets nya studenter. Denna hålls under första veckan av läsåret. Det är här som du lär känna dina klasskamrater, andra studenter, Kristianstad som en stad och näringslivskontakter.

Den anordnas av styrelsens utsedda generaler och lekledare som organiserar allt från budget till sponsring till marknadsföring och utförandet av veckan. Dem har i sin_MG_7880 tur utsett de bästa faddrarna som ska ta väl omhand om första-års studenterna. Passa på att fråga vilken som är områdets grymmaste pizzeria, vilka lärare som ger bäst föreläsningar och vad som händer i K-town en lördagskväll.

Även de studenter som inte är första-år studenter eller med i insparksgruppen kan köpa vissa enstaka biljetter till olika aktiviteter.

För företag som är intresserade av att sponsra och vara med på nästa års välkomnade av de nya ekonomi- och personalvetarstudenter, kan kontakta näringslivsutskottet via email ordforande.nu@cefyrekon.se.

Vid frågor inför årets insparksvecka, kontakta överbefälhavaren på email overbefalhavare@cefyrekon.se.

Kontakt

Cefyrekon
Elmetorpsvägen 15
Hus 13, våning 2
291 88 Kristianstad

Copyright Grafix Studio webbdesign 2013